Privacybeleid

Privacyverklaring

Verwerkte gegevens

Wanneer je WillyBilly Projecten bezoekt, dan worden door onze server automatisch gegevens in logbestanden opgeslagen. Het gaat hierbij om gegevens zoals de bezochte pagina, je IP-adres, datum en tijd en gegevens over de gebruikte browser. Deze logbestanden maximaal één maand bewaard.

Verder kun je ook actief gegevens WillyBilly Projecten verstrekken, bijvoorbeeld bij het aanmaken van een account of als je het contactformulier invult. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Naam;
  • Contactgegevens, zoals het e-mailadres;
  • Overige persoonsgegevens zoals je IP-adres;
  • Persoonsgegevens die je op de website plaatst (bijvoorbeeld in een bericht);

Doeleinden verwerking

De gegevens die automatisch WillyBilly Projecten worden verstrekt worden door ons zoveel mogelijk anoniem gebruikt. De gegevens worden gebruikt om de kwaliteit van de website te verbeteren.

De persoonsgegevens die je actief verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Om onze diensten aan je te verlenen, zoals het beantwoorden van vragen in contactformulieren;
  • Om je in staat te stellen om content te plaatsen op de website;
  • Om een administratie bij te houden van alle bezoekers die een account aanmaken;
  • Om contact met je te onderhouden over of in het kader van de website;
  • Om fraude en misbruik te voorkomen.

Ontvangers

Bepaalde gegevens die je in je profiel invult zijn voor alle bezoekers van de website zichtbaar. Als je deze gegevens niet openbaar wil maken, dan kun je de velden in je profiel leeg laten. Verder kun je kiezen of je e-mailadres te zien is voor alle ingelogde bezoekers. Bezoekers zonder account kunnen jouw e-mailadres nooit zien. Ook de content die je zelf op de website plaatst is voor alle bezoekers toegankelijk.

WillyBilly Projecten bevat hyperlinks naar andere websites. WillyBilly Projecten is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en het privacybeleid van deze websites. Ook is WillyBilly Projecten niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Bewaartermijn

We bewaren de content die je WillyBilly Projecten hebt geplaatst in principe zo lang als je account in stand blijft. Als je de account laat opheffen zal WillyBilly Projecten de persoonsgegevens van je account verwijderen en de door jou geplaatste content anonimiseren, zodat de content niet meer naar jou herleidbaar is.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien je een account hebt kun je dit voor een groot deel zelf in het ingelogde gedeelte. In het geval dat inzage op deze manier niet mogelijk is kun je een specifiek verzoek sturen WillyBilly Projecten. Je kunt ons ook een verzoek sturen voor correctie of verwijdering van persoonsgegevens. Onderaan deze pagina staan onze contactgegevens. Specificeer zo duidelijk mogelijk welke persoonsgegevens je in wil zien, corrigeren dan wel verwijderen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en op je computer wordt opgeslagen.

Een aantal van deze cookies zijn vereist voor de correcte werking van de website (functionele cookies). Het gaat hierbij om cookies die bijhouden of je ingelogd bent en jouw voorkeuren opslaan. Verder worden cookies gebruikt voor het verzamelen van bezoekers statistieken (via Google

Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kun je contact opnemen met Wilco de Jong via wilco@wilbia.nl

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

De privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.